Angrerett og Retur

Kjøper har angrerett på inngåelse av avtalen. Angreretten gjelder i 14 dager etter mottak av første forsendelse. Det betyr at Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angreretten kan benyttes ved å sende inn skjema for angrerett. Skjemaet finnes som nedlastbart pdf-dokument her: Angreskjema PDF. Angreretten kan også benyttes ved å gi en utvetydig melding til kundeservice om at man vil benytte angreretten. Dette bør gjøres skriftlig til support@vitapura.com

Dersom du vil sende brev pr post til oss må dette sendes til:
Vita Pura
Direct House Arendal AS
Bjørumsvegen 15
4820 Froland

Ved postforsendelse legges dato for poststempling til grunn for beregning av fristen.  

Hvis pakken er sendt ut før angreretten benyttes, forutsettes det at forsendelsen returneres intakt i original emballasje. Kjøper plikter å dekke returporto.  

Helsekost er kategorisert av norske myndigheter som næringsmiddel/matvare av hensyn til kvalitetssikring. Ved benyttet angrerett på produkter der forseglingen er brutt eller produktet er forbrukt, vil originalkravet på betaling bli opprettholdt selv om pakken sendes i retur. Kjøper er også ansvarlig for eventuelle skader på returnert produkt.

Ved retur av produkt uten brutt forsegling ved bruk av angreretten vil du få tilbake betalingen dersom du allerede har betalt fakturaen.

Det er kun angrerett på første forsendelse i henhold til angrerettloven. Videre abonnementspakker kan ikke returneres med henvisning til angreretten. Disse omfattes av vilkårene for oppsigelse.

Pakker som kommer i retur utenfor reglene om angrerett eller avtale med kundeservice vil normalt medføre et krav om returgebyr på kr 150,-. Utstedt faktura som ikke omfattes av angreretten krediteres ikke. Ved retur av pakker grunnet ukjent adresse så vil det påløpe et portogebyr på kr 79,- når pakken sendes på nytt til korrekt adresse.