Vilkår

Kjøpbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varene til Vita Pura AS til forbrukere ved nettbutikk salg. Ordrebekreftelse/bestilling sammen med betingelser utgjør det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

 

Salgs og leveringsbetingelser

Royal Burner selges som abonnement uten bindingstid. Ved å godta betingelsene inngår du en avtale om abonnement med fast levering av Royal Burner for 299,- pr måned/pakke inklmva og porto.  Det sendes ut en pakke med 30 dagers forbruk hver 28-30 dag.

Kunden forplikter seg til å gi Vita Pura AS beskjed hvis leveransen ikke kommer frem til forventet tidspunkt.

Forventet leveringstid av førstepakken er inntil to uker. Hvis kunden ikke gir beskjed om savnet leveranse innen fristen, noe som kan medføre at oppsigelsesfristen utløper, og/eller at et inkassokrav tilkommer, vil det uansett bli betraktet som om varen er levert, og eventuelle krav opprettholdes.

For påfølgende leveringer av pakker gjelder følgende:
Forventet leveringen etter førstepakken er 28-30 dager pluss postgang for påfølgende leveranser. Hvis kunden ikke gir beskjed om savnet leveranse innen et evt. inkassokrav tilkommer, vil kravet uansett opprettholdes.
I begge tilfeller kan det legges til en ukes frist for å ta høyde for forsinkelse i postgangen. Varene kan sendes ut på nytt etter at evt. krav er innfridd.

Du må være over 18 år for å kunne bestille Royal Burner. Ordre fra personer under 18 år vil ikke bli ekspedert. Vi sender kun til norske adresser.

 

Reklamasjon

Vi tilstreber en høy kvalitetssikring av våre varer. Skulle det allikevel være feil med forsendelsen ber vi deg ta kontakt med kundeservice så fort som mulig.  Vi ber våre kunder lese utenpå emballasjen før bruk, og minner om at produktet ikke bør brukes av gravide og/eller ammende, samt for mennesker som har en alvorlig sykdom. Er du usikker ber vi deg ta dette opp i samråd med lege.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av abonnementet skal skje pr. e-post. En bekreftelse vil da bli sendt tilbake til kunden. Vi kan stoppe abonnementet ved henvendelser pr. brev, i slike tilfeller garanterer vi imidlertid ikke at abonnementet er stoppet ettersom menneskelig svik og/eller feil ved brevpost kan forekomme. Oppsigelse skal derfor skje ved e-post til kundeservice@vitapura.no. Ved en eventuell tvist kan bekreftelsen fra Vita Pura på oppsigelsen være kundens dokumentasjon på at abonnementet er stoppet. Foreligger det ingen bekreftelse på mottatt oppsigelse fra Vita Pura AS må kunden dokumentere at oppsigelsen er sendt, f.eks. ved å fremlegge en kopi av e-posten som inneholder oppsigelsen sendt Vita Pura AS. Fra oppsigelsen er mottatt gjelder en oppsigelsestid på en måned pluss inneværende måned. Dette for at vi skal rekke å kansellere neste abonnementspakke. Retur av varer gjelder ikke som oppsigelse og det vil påløpe et returgebyr på kr 150,- i tillegg til porto for returforsendelsen.

 

Betalingsbetingelser

Betaling må skje innen forfallsdato som er angitt på faktura. Blir fristen overskredet vil du motta en betalingspåminnelse med varsel om inkasso og med et purregebyr pålydende kr 70,-. Unnlater du å betale denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til gjeldende norske regler og praksis. Collectio AS følger opp alle våre betalinger. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Collectio AS

 

Vedrørende angrerett og retur

Angreretten gjelder i 14 dager inngåelse av avtale henhold til angrerettsloven og forutsetter at forsendelsen leveres inntakt i original emballasje med utfylt angrefristskjema eller før pakken blir sendt ut. Kunden plikter å dekke returporto. Da helsekost er kategorisert av norske myndigheter som næringsmiddel/matvare, er dette også av hensyn til kvalitetssikring. Ved benyttet angrerett på produkter der forseglingen er brutt vil originalkravet bli stående selv om pakken sendes i retur. Har du mottatt en pakke du ikke har bestilt ber vi deg kontakte kundeservice umiddelbart på e-post: kundeservice@vitapura.no

 

Adresseendring

Adresseendring må meldes til Vita Pura så raskt som mulig. Det er kundens ansvar å melde fra om flytting. Eventuelle kostnader tilknyttet forsendelser som er sendt uten at adresseendring er meldt, må dekkes av kunden.

 

Personopplysninger

Vita Pura garanterer at bruk og oppbevaring av persondata vil bli behandlet konfidensielt. Vi oppbevarer ikke sensitiv konto-eller kredittinformasjon.Personopplysninger vil kun bli delt med Collectio AS og Direct House da det er nødvendig for fakturering og betaling ved salg av fordringer. Vita Pura AS forbeholder seg retten til å kontakte kunden med tilbud og nyheter.

 

Ansvar for feil
Vita Pura AS er ansvarlig for at produktet tilsvarer det som er oppgitt i markedsføringen både i form av kvalitet på produkt og at kundene får det de er lovet. Vita Pura AS er likevel ikke ansvarlig for at produktet passer for kunden.

 

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

 

Kundeservice

Vita Pura AS bruker internett som sin primære kontaktportal. For spørsmål om faktura, produkter eller annet tar du derfor lettest kontakt med oss på e-post: kundeservice@vitapura.no. Vi svarer på alle henvendelse så fort som mulig.

 

Ved henvendelser via brev:
Vira Pura AS

Pilestredet park 1
0176 Oslo

Vita Pura AS. org.nr. 919 511 427

 

For retur av pakker:
Direct House Arendal AS

Bjørumsvegen 15
4820 Froland